Piec tandor wykorzystujemy wyłącznie do celu dla którego został przewidziany.

Użytkowanie pieca w innym celu jest niewłaściwe oraz niebezpieczne. W przypadku błędów w trakcie montowania, eksploatacji wynikających z nieprzestrzegania przepisów użytkowania tandora, producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie powstały, oraz gwarancja na piec traci ważność.

Za stałe przestrzeganie zasad bezpieczeństwa odpowiedzialność ponosi użytkownik, który zobowiązany jest do wnikliwego zapoznania się z instrukcją.                                                

Tandor należy używać na wolnym powietrzu, nigdy w zamkniętych pomieszczeniach, chyba że w pomieszczeniu zostanie zamontowany specjalny okap, wtedy stosowanie tandora musi być zgodne z przepisami budowlanymi przeciwpożarowymi.

Piec należy instalować na płaskim oraz twardym i żaroodpornym terenie. Przed rozpaleniem w piecu należy ustawić  go w miejscu osłoniętym od wiatru, zaleca się aby nie korzystać z pieca przy silnym wietrze. Należy nie ustawiać pieca przy materiałach łatwopalnych takich jak gałęzie, suche liście oraz trawa, płot lub elementy dekoracyjne. 

Należy pamiętać że płomień podczas palenia może osiągnąć wysokość do 1,5 metra.

Zabronione jest przenoszenie tandora podczas użytkowania.

Do palenia w tandorze zabrania  się używać kolorowych gazet, kartonu, lakierowanego drewna, płyt drewnopodobnych lub drewna konserwowanego chemicznie, sklejki, węgla kamiennego, koksu, śmieci ogrodowych lub liści.                                             

Zaleca się do palenia używać suchego drewna, natomiast do rozpalania należy użyć rozpałki drewniane lub grillowych kostek zgodnych z normą EN 1860-3. 

Nie należy nie nakładać nadmiernie drzewa do tandora przed jak i w trakcie palenia. 

 Zaleca się nie nachylać bezpośrednio nad tandorem, aby nie poparzyć twarzy. Przy użytkowaniu należny stosować rękawice ochronne.

Tandor mogą obsługiwać wyłącznie osoby dorosłe, nie będące pod wpływem alkoholu.

Nie powinno się zostawiać pieca bez nadzoru osoby dorosłej, dzieci oraz zwierzęta powinny znajdować się w bezpiecznej odległości.

Piec należy zabezpieczyć przed deszczem, wilgocią lub śniegiem, aby nie uległ korozji. 

Zabrania się używania do czyszczenia pieca wody lub środków chemicznych, piec czyści się sam przy następnym rozpaleniu, stara sadza wypala się a ściany tandora znów stają się czyste. 

Producent daje gwarancję na 1 rok, liczony od dnia zakupu, ale tylko wtedy gdy użytkownik ściśle przestrzega zasad prawidłowej eksploatacji. Producent nie odpowiada za efekty normalnego użytkowania związanego z wykorzystywaniem tandora. Gwarancja  nie obejmuje elementów zużywających się: uszkodzenia mechaniczne, termiczne oraz rączki. 

Gwarancji nie podlegają elementy po modyfikacji, odpryski farby, oraz korozja powstała w trakcie użytkowania.